Kerkese per oferte per Workshop

Lenda: Kerkese per oferte 

Ne kuadrin e implementimit te Projektit IntActPlan “Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME-ve ne zonat kufitare, dhe krijimi i mundesive per te depertuar ne tregjet e reja”, pjese e programit cross border Greqi-Shqiperi 2007-2013, Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, si partner lider per palen Shqiptare, organizon 1 Workshop me daten 04 Mars 2014.

Kerkojme oferten tuaj per zhvillimin e ketij aktiviteti dhe sherbimin catering per pjesemarresit.

Numri i  pjesemarresve, maksimumi 50 persona.

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 28 Shkurt 2014 ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

Kryetari I Komisionit te Vleresimit:

___________________

Kerkese per oferte, salle coference dhe catering workshop

Workshop i Projektit IntActPlan

D e k l a r a t ë p ë r s h t y p
workshop i Projektit IntActPlan

Si aktivitet përmbledhës Workshop i projektit: “IntActPlan: Plan Veprime të integruara për të
rritur veprimtarinë e SME në zonat kufitare dhe për të krijuar mundësi për të depërtuar në
tregjet e reja””, zhvilluar ne kuader te programit IPA Cross – Border «Greqi – Shqiperi 2007 –
2013», do të mbahet në Vlorë (Shqipëri), paraditen e datës 4 Mars 2014, ora 11.30 në Hotel
Pavarësia, Vlorë.
Partnerët e projektit janë: Dhoma e Thesprotisë (Partner Lead), Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë e Qarkut Vlore (LP2) dhe Qendra e Inovacionit të Biznesit të BE- së Epirit (PP2).
Ky Workshop, ka për qëllim:
Shkëmbimin e Praktikave më të Mira,
Përfitimet dhe përdorimin e rezultateve të misioneve të Biznesit & Panaireve,
Përfitimet e qasjes të biznesit të jashtëm, në kërkim.
Lektrime për manaxhim dhe funksioni i medias sociale, Marketing ndërkombëtar si dhe
praktikat aktuale të import-eksportit (gjithë dokumentacioni që duhet të shoqërojë një
produkt në exportin e tij).
Në workshop do të marrin pjesë përfaqësues të partnerëve të projektit IntActPlan, të cilët
do të diskutojnë për implementimin e projektit, menaxhimin e tij dhe si i shërbeu kjo
biznesit dhe sipërmarrjeve. Gjithashtu do të jenë të pranishëm sipërmarrje të cilat kanë
marrë pjesë në B2B dhe Expo, aktivitetet këto të zhvilluara në kuadër të implementimit të
projektit IntActPlan.

Deklarate_per_shtyp_workshop

Kryetar
Ing. Arben BRESHANI

4th Piloting Trans-border Committee (PTC) Meeting of the project: “IntActPlan”

PRESS RELEASE

4th Piloting Trans-border Committee (PTC) Meeting of the project: “IntActPlan”

The 4th PTC meeting of the project: IntActPlan: INTegrated ACTion PLAN to strengthening the outward-looking of SMEs in the border region and creating opportunities to penetrate New Markets”, implemented in the frame of the IPA Cross – Border Programme «GREECE – ALBANIA 2007 – 2013», will take place in Igoumenitsa (Greece), in the morning of the 14th of February 2014.

The IntActPlan project (budget: 211.186,50€) is co-funded by the European Union (75%-109.819,13€/Greek Partners – 85%-55.046,85€/Albanian partner) and by National Funds of Greece (25%-36.606,37€) & Albania (15%-9.714,15€).

The project’s partners are: the Chamber of Thesprotia (Lead Partner), the Chamber of Commerce & Industry of Vlore District and the EU Business Innovation Centre of Epirus.

The project aims to the integrated approach of the competitiveness and the territorial cohesion in the frame of a new internationalization strategy of the SMEs of the cross-border Greek-Albanian area. The following actions constitute the core of IntActPlan:

  • Development tools for the enhancement of the outward-looking of SMEs (Business Plan on the growth of the outward-looking of SMEs, etc.).
  • Targeted Business Seminars.
  • Specific Business Events (Business Missions, Exhibition Participations, Workshops).
  • Information & mobilization actions & events to ensure maximum possible participation of stakeholders.

In the meeting will be participating the project partners’ representatives in PTC, who will discuss the progress of the project implementation, management and financial issues and will put the objectives for the project next final actions.

 

CHAIRMAN

                                                                ING. ARBEN BRESHANI

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

Dhoma e Tregtisë së  Thesprotise ne bashkepunim me  Dhomen e Tregtise Qarku Vlore organizon me datat 11,12,13 Tetor 2013, Panair dhe misione biznesi me biznesmenë grekë të rajonit të Thesprotisë në Sarandë , Shqipëri. Kompanitë që kanë shprehur interes në takimin e B2B (biznesi për biznesin ) në Shqipëri dhe Greqi ushtrojnë aktivitetin e tyre kryesisht në sektorin e:

1. Sistem ajrimi, ngrohje/ftohje

2.Pajisje Hidraulike

3. Produkte deti

4. Produkte Frutikulture

5. Ushqimore dhe fruta te thata

6. Mobilieri

7. Punime hekuri, kangjella

8. Punime duralumini, dyer, dritare

9. Zyra Grafike, promocioni,

10. Sistemimi i akoustikes

11. Zyra turistike

Aktivitete keto në kontekst me programin ndërkufitar « IPA GREQI – SHQIPERI 2007 – 2013 » , zbaton projektin : « IntActPlan : Veprimet e konsoliduara për të forcuar ndërkombëtarizimin e SME-ve në rajonin ndërkufitar dhe krijimin e mundësive me  qëllim depërtimin  në tregje të reja ».

Panairi dhe misionet e biznesit do te zhvillohen ne ambjentet e Hotel Tatzat, pranë agjensisë Sarande, Tel : + +355 0696393546/ + +355 852 3700)

Shkarko Dokumentin Njoftim per shtyp

Ju faleminderit!