Eco-Fish

Ecological footprint in cross-border marine fish farming in Sagiada (Greece) and southern Albania (ECO-FISH) more
No featured image set for this post.

Njoftim të punësimi per një person që do të caktohet pranë Konsullatës së Përgjithshme

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë, në kuadër të bashkëpunimit me Konsullatën e Përgjithshme të Italisë, me qëllim promovimin e akiviteteve për stimulimin dhe...
No featured image set for this post.

Kerkese per oferte Prodhim 1000 fletepalosje informuese

Subjekti:         Kerkese per oferte: Prodhim 1000 fletepalosje informuese te projektit  “E-Olive”   Drejtuar:         Shtepi Botuese   Dhoma e Tregtise & Industrise, Qarku Vlore, si...

Ekspert i jashtëm, Inxhinier Mjedisi

Subjekti:         Ekspert i jashtëm, Inxhinier Mjedisi                         “Studim dhe përpilim në zhvillimin e metodave miqësore me mjedisin për                   menaxhimin e mbeturinave”...

Ekspert i jashtëm, Inxhinier Kimik

Subjekti:         Ekspert i jashtëm, Inxhinier Kimik                         “Hulumtimi dhe studimi për të përmirësuar metodat nxjerrjes së vajit                          të ullirit, të cilat janë...
No featured image set for this post.

Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2014

It is an International Scientific Forum aimed to present and discuss the leading achievements in the modeling, analysis, design, validation and application of embedded...

Press Report Workshop of “IntActPlan” Project

As the summary activity Workshop of project: "IntActPlan: Integrated Action Plan to increase the activity of SMEs in border areas and create opportunities to...

Kerkese per oferte per Shtepi botuese

Ne kuadrin e implementimit te Projektit IntActPlan “Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME-ve ne zonat kufitare, dhe krijimi i mundesive...

Kerkese per oferte per Workshop

Ne kuadrin e implementimit te Projektit IntActPlan “Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME-ve ne zonat kufitare, dhe krijimi i mundesive...

Workshop i Projektit IntActPlan

Si aktivitet përmbledhës Workshop i projektit: “IntActPlan: Plan Veprime të integruara për të rritur veprimtarinë e SME në zonat kufitare dhe për të krijuar mundësi...